Ekonomizer  adından’da  anlaşılacağı üzere  ısıl çevriminin verimini artırmak üzere  kullanılan ekipmanlardır.

Isı, buhar ve  güç üretim tesislerinde kazanlardan çıkan atık baca gazlarından  ek ısı kazanımı  sağlayan  su borulu  ısı değiştiricileridir.

FAYDALARI?

Atık baca gazlarının çıkış sıcaklığına ve  yakılan yakıt  cinsine bağlı olarak  sistemin ısıl verimliliğini  %8  ila %20 arasında yükselten  ekipmanlardır.

Bu verim artışının  finansal yansıması , sistemde daha  düşük yakıt tüketimi  ve/veya eşdeğer yakıt tüketimi ile elde edilen ürünün artması şeklinde gerçekleşmektedir.

İlave fayda anlamında belirtilebilecek başka bir konu ise  daha az yakıt daha az  COsalınımı  yani daha az hava kirliliğidir.

Ekonomizer besi suyu  ön ısıtmasında kullanıldığında , kazana giren  besi suyu sıcaklığı  doymuş buhar sıcaklığına yakın olacağı için , kazandaki  ısıl farklılıklar düşük olacak , bu da Kazanın  mekanik  ömrünü uzatacaktır.

EKONOMİZER  UYGULAMA  ALANLARI

·         Buhar Kazanlarında

·         Sıcaksu/Kızgınsu Kazanlarında

·         Kızgınyağ Kazanlarında

.         Kömürlü Kazanlarda
 

Buhar Kazanlarında;

•       Kazan besleme suyunun ön ısıtılmasında,

•       Brülör yakma havasının ön ısıtılmasında,

•       Kondens besleme suyunun ısıtılmasında,

•       Kalorifer sistemi suyunun ısıtılmasında veya ısı takviyesinde

•        Herhangi bir başka amaçla kullanılacak  sıcak suyun ısıtılmasında,

Bir ekonomizerde geri kazanılabilecek ısının büyüklüğü, ekonomizere giren atık gazın giriş  sıcaklığına bağlı olduğu gibi gazın bacadan atılma minimum sıcaklığı ile limitlendirilmiştir.. Ekonomizere giren ve çıkan baca gazının sıcaklık farkı ne kadar  büyük olursa geri kazanılan ısı, dolayısıyla verim artışı da o denli büyük olur.

Baca gazı çıkış sıcaklığı, kazanın çalışma rejimine, kazanın verimine, kazan-brülör uyumuna ve yakıt cinsine bağlıdır . Ekonomizer gaz çıkış sıcaklığını ise, kullanılan yakıtın cinsi ve ısının aktarılacağı akışkanın çalışma koşulları belirler.

Ekonomizer gaz çıkış sıcaklığı,

•       Fuel oil yakıtlı kazanlarda 180°C,

•       Motorin yakıtlı kazanlarda 160°C,

•       Doğal gaz yakıtlı kazanlarda kuru çalışmada 110°C ye kadar düşürülebilir.

•       Doğal gaz yakıtlı kazanlarda yoğuşmalı sistemlerde 50°C ye kadar düşürülebilir.

 

ESİNTES İNŞAAT olarak yapmış olduğumuz tasarımları, ürünü çalıştırmadan önce ANSYS simülasyon programında çalıştırıp ,ürünün performansını en üst noktada olmasını sağlamaktayız. Böylece optimum ürünü tasarlayıp müşterilerimize sunmaktayız.

 

KLEPE TİPLERİNE GÖRE EKONOMİZERLER

·         BY-PASS KLEPELİ TİP : Ekonomizer üzerine monte edilen

klepe sayesinde ekonomizerdeki olası arıza veya

bakımlarda sistemin durmadan çalışmasını sağlayan

ekonomizer tipidir. Klepe sızdırmazlığının iyi olması verim

 için önemlidir. Bu tür ekonomizerler ayrı bir ünite olarak

 yapılırlar. Ekonomizerin yan tarafında temizleme için adam girme

 ve temizlik kapakları mevcuttur.

 

 

 

·         BY PASS KLEPESİZ TİP :  Üzerinde herhangi bir klepe

olmayan ,duman gazını üzerinden geçirip bacaya drekt

veren ekonomizer tipidir. Genellikle küçük kapasiteli

işler için tercih edilmektedirler.  Ekonomizer bakım

veya arızalarında sistemi durdurma zorunluluğu vardır.

 

 

 

 

EKONOMİZERDE KULLANILAN KANATLI BORU TİPLERİ

Endüstriyel uygulamalarda genellikle  I tipi Kanatlı boru tipi kullanılır. Sıcaklığa göre boru ve kanat malzemesi değişkenlik gösterirler. I tipi kanatlı borular fin malzemesinin boruya kaynaklanma yöntemine göre çeşitlilik arz ederler .

Bunlar ;

·         Yüksek Frekans Kaynaklı Kanatlı Boru :  Yüksek Frekans Kaynak Yöntemi ile  fin ( kanat ) boru üzerine % 100 sürekli kaynaklanır. Bu yöntem günümüz itibari ile en uygun ve en iyi performans veren yöntemdir. Borudaki kanatlarda zamanla açılma olmadığı için ekonomizerin performansı sürekli aynı kalır.Bu nedenle en çok tercih edilen boru tipidir.

 

Diğer Kanatlı Boru tipleri :

·         Kaynaksız Kanatlı Boru :

·         Gazaltı Kaynaklı Kanatlı Boru :

·         Kaynaksız-Sıcak Daldırma Galvanizli Kanatlı Boru :

 

 

 

 

 

ESİNTES EKONOMİZER olarak dizayn edip ürettiğimiz ekonomizerlerimizde ;  en üst ve en verimli teknoloji olan Yüksek Frekans Kanatlı Boru kullanmaktayız. Bu sayede ekonomizer verimlerimiz daha yüksek ve uzun vadede aynı performansı sağlamaktadır.

PRATİK VERİM HESABI

Yaklaşık olarak Her 20 °C Sıcaklık Düşümü ile %5 verim kazancı olur.

Örneğin ;

220 °C’den 120 °C’ye düşülen duman gazı sıcaklığı ile %25 verim kazancı elde edilir.

 

ESİNTES İNŞAAT olarak yapmış olduğumuz tüm ekonomizerlerin montajını yapıp devreye aldıktan sonra ücretsiz olarak verim değerlerini müşterilerimize ölçmekte ve raporlamaktayız. Müşterilerimiz arzu etmesi halinde üçüncü taraf kuruluşalar da verim analizi yaptırabilmektedir.

EKONOMİZER AMORTİSMANI

Mevcut kazan verimi, fabrikanın çalışma periyodu ve vardiya sayısı uygulama yöntemi ve bir çok parametreye bağlı olarak yapılan yatırım 6-20 Ay aralığında kendini amorti etmektedir.

ESİNTES İNŞAAT olarak müşterilerimize ekonomizerin amortisman süresi konusunda teklif sürecinde çalışma yapıp, müşterimizin ekonomizerin amortisman süresini öğrenmesini sağlamaktayız.

KULLANIM ALANINA GÖRE TÜRLERİ

BESİ SUYU EKONOMİZERİ

Kazana girecek besleme suyunu ısıtmak için atık baca gazının enerjisini suya transfer ederek çalışırlar. Duman gazı içeriği ve sıcaklığına bağlı olarak bir çok ekonomizer karbon-çelik malzemeden üretilirler.

Besi suyu ekonomizeri  ile kazan verimine ve çalışma periyoduna bağlı olarak % 5’e kadar verim artışı sağlanabilir.

Besi suyu ekonomizerlerinin uzun süreli işletilmesi için «Degazör Sistemi» entegre edilmelidir.

Kazan seviye kontrolü «Oransal Besleme» ile yapılmalı ve mevcut sistemlere entegrasyonunda pompa ve brülör basınçlarının ilave oluşacak su ve gaz karşı basınçlarını karşılaması gerekmektedir.

YANMA HAVASI ÖN ISITMA EKONOMİZERİ

Atık Baca gazındaki ısı enerjisini alıp, brülör yanma havasını ısıtmaktadır. Sistemde besi suyu ekonomizeri arkasına konulunca ;  %2 civarında, sadece Yanma Havası ekonomizeri konulması durumunda %4-5 civarında kazan verimi arttırılmış olmaktadır.

Tek olarak tasarlandığında genellikle kuru (yoğuşma olmaksızın) çalışır. Besi suyu ekonomizeri arkasına yapıldığında ise duman gazı sıcaklığına bağlı olarak yoğuşmadan dolayı ( ıslak çalışma ) gaz tarafı paslanmaz malzemeden olmalıdır.

Yanma Havası Ekonomizerin çalıştırılması ayrı hava fanlı brülör ile yapılmaktadır. Bu nedenle yanma havası ekonomizeri  düşünülen işletmelerin, brülör tercihlerini önceden buna göre yapmalıdır .

Mevcut sistemlere entegrasyonunda fan basıncının ilave oluşacak taze hava ve duman gazı karşı basınçlarını karşılaması gerekmektedir.  Ayrıca brülör mekanik aksamının, öngörülen hava sıcaklığına uygun yapıda olması gerekmektedir.

KULLANIM SUYU EKONOMİZERİ

Bir mahallin veya havuz suyunun ısıtılması için atık gazın enerjisinden  yararlanılan ekonomizerlerdir. Kullanılan suyun içindeki Oksijenin ( O2 ) yol açacağı korozyon nedeni ile paslanmaz olarak üretilirler. Isıtılacak su giriş ve çıkış sıcaklığı yada debisine bağlı olarak yoğuşmalı  ekonomizer ile en yüksek verim elde edilebilir. Baca gazı sıcaklığı bu sayede 60 0C ye indirilebilinir.

Besi suyu ekonomizeri arkasına konulduktan sonra % 2 civarında kazan veriminde artış sağlarlar .

Sistem bir mahallin ısıtılmasında kullanılıyorsa, ihtiyaçtan daha fazla suyun ısınması için duman gazını by-pass eden otomatik mekanizmalar başlangıçta tasarlanmalıdır.

İYİ BİR EKONOMİZERDE OLMASI GEREKEN ÖZELLİKLER

Öncelikle çok iyi tasarlanmalıdır,

•       Isıtıma yüzeyi yeteri kadar olmalıdır. Gerektiğinden büyük yada gerektiğinden küçük ısıtma yüzeyine sahip olmamalıdır.

•       Çalışma şartlarına uygun malzeme seçilmelidir.

•       Isıtma yüzeylerindeki kirlenmeleri temizleyici önlemler alınmalı, müdahale imkanı sunmalıdır.

•       Ortalama ısı transfer katsayısı ve basınç düşümü ile optimize edilerek yeteri hızda tasarlanmalıdır.

•       Kanatlı boru kullanılıyorsa, kanatlar boruya tam nüfuziyetli kaynatılmalı dolayısıyla ısı transferi mükemmel olmalıdır.

•       Performansının uzun süre aynı kalması sağlanmalıdır.